Creatiefs.nl

Alles over FIMO, sieraden en kralen, wenskaarten, schilderen, handwerken en nog heel veel meer. Kortom veel Creatiefs !

Creatiefs.nl - Alles over FIMO, sieraden en kralen, wenskaarten, schilderen, handwerken en nog heel veel meer. Kortom veel Creatiefs !

Gedachten

Filipenzen 4:8 leert ons: “Bedenk al wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient”. De meeste mensen zijn in staat om razendsnel tussen twee gedachten te switchen, maar wie zijn gedachte met het ene vult kan onmogelijk tezelfdertijd zijn gedachte met het andere vullen. Wie dus geplaagd wordt door negatieve gedachten verjaagd deze niet door ze ‘weg te sturen’ maar wel door er met de wil voor te kiezen om een positieve gedachte in de plaats te stellen.

img_2465

Continue reading