Creatiefs.nl

Alles over FIMO, sieraden en kralen, wenskaarten, schilderen, handwerken en nog heel veel meer. Kortom veel Creatiefs !

Creatiefs.nl - Alles over FIMO, sieraden en kralen, wenskaarten, schilderen, handwerken en nog heel veel meer. Kortom veel Creatiefs !

Zelf tekststempels maken in Word

Soms wil ik gewoon een andere kaart dan de anderen, met mijn eigen tekst en bij voorkeur een tekst waar in je de ander wilt bemoedigen of die beter past bij wat ik de ander toe wens. Bijvoorbeeld niet alleen beterschap, maar ook de wens dat God hem of haar geneest, een zegen, de liefde van God toewensen. En die stempels zijn er wél, maar dan alleen in het engels en ook alleen te koop in het buitenland. Tenminste…. ik heb ze nog niet in het Nederlands gevonden.

Gedachten

Filipenzen 4:8 leert ons: “Bedenk al wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient”. De meeste mensen zijn in staat om razendsnel tussen twee gedachten te switchen, maar wie zijn gedachte met het ene vult kan onmogelijk tezelfdertijd zijn gedachte met het andere vullen. Wie dus geplaagd wordt door negatieve gedachten verjaagd deze niet door ze ‘weg te sturen’ maar wel door er met de wil voor te kiezen om een positieve gedachte in de plaats te stellen.

img_2465

Continue reading